Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


devices:manufacturers:teltonika:area:car:fmb140:manual:guide:full

Használati útmutató

Szállítás és tárolás

A csomagolás úgy lett kialakítva, hogy megvédje a terméket a szállítás közben előforduló kisebb mértékű fizikai behatásoktól. Ügyeljen arra, hogy elkerülje az ezektől eltérő, ezeket meghaladó mértékű hatásokat.

A termék csomagolása nem víz, láng- és hőálló, és csak mérsékelten nyomásálló. Ezért a dobozt ne tartsa nedves környezetben, hőt kibocsájtó berendezések hatókörében és ne tegyen rá nehéz tárgyakat.

 

Üzembehelyezés

A csomag egy dobozból áll, mely a készüléket és tartozékait tartalmazza.

Kicsomagolás

Csomag

 1. Nyissa ki a tasakot.
 2. Vegye ki a készüléket.

A csomag tartalma
Nyomkövető készülék 1 darab nyomkövető készülék
Elektromos hálózati és kommunikációs kábel Elektromos hálózati és kommunikációs kábel
1 pld üzembehelyezési útmutató

A SIM kártya előkészítése

A készülék működtetéséhez – hasonlóan, mint a mobiltelefonok esetében – SIM kártya szükséges. A készülék a mobilszolgáltató hálózatán a SIM kártya segítségével, SMS-ek útján vagy a mobiltelefonos, illetve számítógépes alkalmazásokkal kommunikál.

A kártyát megvásárolhatja önállóan mobilszolgáltatójától vagy szoftver előfizetés esetén igényelheti a termék forgalmazójától is. Ha a SIM kártyát a forgalmazótól kapta, akkor semmilyen beállítást nem kell végeznie: a kártya már be lett állítva, be is lett helyezve a készülékbe, az be van kapcsolva és üzemkész.

Ha a SIM kártyát a forgalmazótól kapta, ne próbálja azt más célú készülékbe (pl. telefonba) áthelyezni és használni! Az emiatt felmerülő költségeket vagy az ebből eredő hibák kijavítását a forgalmazó (szolgáltató) megtérítteti.

Beállítások saját SIM kártya esetén

Ha a SIM kártyát nem a nyomkövető készülék forgalmazójától szerezte be, azt a készülékbe történő behelyezése és használata előtt be kell állítani, amit az alábbiak szerint végezhet el.

A SIM kártya PIN kódjának és egyéb funkcióinak letiltása

 1. Helyezze be a SIM kártyát a telefonjába.
 2. A telefon beállítási funkciói között
  1. kapcsolja ki a PIN kód kérése opciót,
  2. kapcsolja ki az automatikus válasz opciót, és a
  3. hívásátirányítást.

A fentiek kikapcsolása után helyezze be a kártyát a nyomkövető készülékbe. A SIM kártya készülékbe helyezésének módjáról és lépéseiről a következő fejezetben részben olvashat.

 

Az adatforgalom beállítása

Saját SIM kártya esetén ahhoz, hogy a készülékkel kommunikálni lehessen, csatlakoztatni kell azt a GSM hálózathoz és be kell állítani az adatforgalmat. Ehhez – az alábbi táblázatban foglaltak szerint – telefonjáról SMS üzeneteket kell küldenie a nyomkövető készülékbe helyezett SIM kártya telefonszámára.

A parancsokban a nyomkövető készülék gyári beállítású hozzáférési jelszava: 123456

Beállítás SMS üzenet
APN-név megadása setparam 2001:<APN-név>
APN nevek a hazai szolgáltatóknál: Telenor: online vagy net
Telekom: internet
Vodafone:
- előfizetés esetén: internet.vodafone.net
- feltöltőkártya esetén: vitamax.internet.vodafone.net
Digi: internet
Ha mobilhálózati szolgáltatója nem adott Önnek APN felhasználónevet és jelszót, akkor az alábbi, ezekre vonatkozó SMS üzeneteket nem kell elküldenie a nyomkövető készüléknek!
APN felhasználónév setparam 2002:<APN-felhasználónév>
APN jelszó setparam 2003:<APN-jelszó>
Szerver beállítások setparam 2004:<szerver domain név> setparam 2005:<port szám> setparam 2006:<protokoll>, ahol protokoll 0:TCP, 1:UDP
Példa A fenti utasítások külön-külön vagy összevontan, egyetlen SMS-ben is elküldhetők a készüléknek: setparam 2001:internet;2002:pistike;2003:pistike1986;2004:szolgaltato.hu;2005:15423;2006:0;
További információk: https://teltonika-gps.com/product
Beállítást támogató alkalmazás: https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika_Configurator_versions
Jelszó: 5555

 

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése a készülékbe

A termékhez csak mikro méretű SIM kártya használható. A kártya behelyezése vagy kivétele kizárólag kikapcsolt készülék mellett végezhető (külső áramforrásról lekapcsolva, belső akkumulátor kivéve) – ellenkező esetben a kártya károsodhat. Ha nano típusú SIM kártyája van, használjon kártya adaptert!

A SIM kártyát az alábbiak szerint helyezze be a készülékbe:

Kártyacsere estén a készülék fedelének levétele után először vegye ki az akkumulátort! Áramforrásra kapcsoláskor (külső vagy belső akkumulátor) a készülék automatikusan bekapcsol.

SIM kártya és akkumulátor behelyezése

Lépések:

 1. Pattintsa le a készülék hátlapját.
 2. Helyezze be a kártyát.
 3. Helyezze be az akkumulátort.
 4. Pattintsa vissza a fedelet.

A készülék beszerelése

A csatlakozó kábel (szakszerű) meghosszabbításával a készülék a jármű belsejében bárhol elhelyezhető (környezeti hatásoktól védett helyen), általában a jármű utasterében (pl. műszerfal alatt) szokásos.

Kábel kiosztás, beszerelés

Beszerelés

Alkalmazás telepítése, elérése

A készülék és arra épülő további szolgáltatások működtetéséhez a forgalmazó előfizetéses rendszerben mobiltelefonos és számítógépes alkalmazást biztosít. A számítógépes program böngészőn keresztül érhető el a https://gpspositions.net/map/ címen, a telefonos alkalmazást pedig az alábbi módszerek egyikével telepítheti telefonjára:

Android rendszerű telefon esetén

Google Play

 1. Nyissa meg telefonján a Google Play alkalmazást.
 2. A Google Play-ben keressen rá a „Flexcom” vagy „Flexcom nyomkövetés” kifejezésre.
 3. Telepítse a nyomkövető alkalmazást.vagy QR kód

 1. Olvassa be telefonjával az itt látható QR kódot.
 2. Nyissa meg az ebből kikódolt webcímet.
 3. Telepítse a Flexcom nyomkövetés alkalmazást.
iPhone típusú telefon esetén

Használja a telefonján levő böngészőt a szolgáltatás eléréséhez (https://gpspositions.net/map/).

iPhone

 
 

A termék használata

Felépítés

Kezelő felület

A LED kijelzők állapotai

Állapotjelző LED

Jelzés Jelentése
1 másodpercenként villog Normál üzemmód
2 másodpercenként villog Alvó üzemmód
Rövid ideig gyorsan villog Adatforgalom
Nem világít A készülék nem működik vagy bekapcsolás alatt van

Navigációs LED

Jelzés Jelentése
Folyamatosan világít Nincs műholdas kapcsolat
1 másodpercenként villog Van műholdas kapcsolat
Nem világít Nincs műholdas kapcsolat, mert a készülék nem működik vagy alvó üzemmódban van
Folyamatosan gyorsan villog A készülék saját szoftvere frissítés alatt áll

CAN állapot LED

Jelzés Jelentése
Folyamatosan világít Hibás működés (program vagy vezeték hiba)
Folyamatosan gyorsan villog Jármű adatainak kiolvasása folyamatban
Nem világít Kapcsolódási hiba vagy a CAN processzor alvó módban van

A belső akkumulátor feltöltése

A készülék beépített, belső akkumulátorral is rendelkezik, amely a külső áramforrásról történő lekapcsolás esetén a rövid idejű használatot, átmenetet biztosítja. A belső akkumulátort normál üzem alatt a jármű áramforrása (akkumulátor) tölti fel, illetve (túltöltés melletti védelemmel ellátva) tartja feltöltve.

Be- és kikapcsolás

A készülék automatikusan bekapcsol, ha áramot kap a feltöltött belső akkumulátor behelyezésekor és/vagy a jármű áramkörére kötésekor. Működése a külső és belső áramforrás kapcsolatok megszűnésekor/kimerülésekor következik be. Bekapcsolás után a készülék automatikusan kapcsolatot keres a GSM/GPRS hálózattal és a műholdakkal. Ennek folyamatáról és eredményéről a LED kijelzők tájékoztatnak.

A készülék üzemszerű működtetése

A készülék az alábbi módokon működtethető:

 1. a forgalmazó által nyújtott szoftveres szolgáltatás és SIM kártya együttes segítségével,
 2. a forgalmazó által nyújtott szoftveres szolgáltatás mellett, de saját SIM kártya használatával, vagy
 3. a szolgáltató szoftveres szolgáltatása nélkül, saját SIM kártyával.

A szolgáltató csak a szoftveres szolgáltatás előfizetése mellett biztosít a nyomkövető készülékhez SIM kártyát. Szoftver előfizetés nélküli használat esetében a felhasználónak magának kell a megfelelő, adatforgalmi kerettel (is) rendelkező kártyáról gondoskodnia.

Forgalmazó szoftverével és SIM kártyájával

Ebben az esetben a készüléket üzemkész állapotban veheti át, annak használatához semmilyen további beállításra nincsen szükség.

A készülék működési paramétereinek be- vagy átállításához, információk lekérdezéséhez, illetve fejlettebb szolgáltatások (pl. térképes útvonal megjelenítés, várakozási és menetpontok, diagramok, menetlevél stb.) igénybevételéhez külön szoftver áll rendelkezésre. Ezt a forgalmazó előfizetéses rendszer keretében, asztali számítógépen és tableten böngészőben, Androidos mobiltelefonon letölthető alkalmazás formájában biztosítja.

A szoftver használatához eszközén (mobiltelefon, számítógép) aktív internet kapcsolat szükséges.

A szoftver a nyomkövető készülék által a szolgáltató központjába beküldött adatokat tárolja és dolgozza fel, ezekből állítva elő a grafikus és szöveges információkat. A szoftver használata kiváltja a készülékkel való (esetenként igen költséges) SMS és hanghívásos kommunikációt és a készülék alapfunkcióin jóval túlmutató nyomkövetési és biztonsági szolgáltatásokat nyújt.

Az alkalmazás böngészőben vagy telefonon történt indítása után:

 1. A bejelentkező ablakon adja meg a forgalmazótól email-ben kapott vagy annak weboldalán regisztrált felhasználónevét és jelszavát.
 2. A megjelenő felületen válassza a Súgó menüpontot és tanulmányozza át a szoftver használatára vonatkozó információkat.
 3. A szoftver kezelésére vonatkozó információk annak súgójában állnak rendelkezésre.

Forgalmazó szoftverével, de saját SIM kártyával

A SIM kártyának az üzembehelyezési fejezetben foglaltak szerinti beállítása és behelyezése után a kártyát regisztrálnia kell. Ehhez forduljon a szoftverszolgáltatóhoz (a készülék forgalmazójához). A továbbiakban a készülék működtetésének módja megegyezik az előző fejezetben leírtakkal, kivéve az alábbiakat:

 • Saját SIM kártya használata esetén nincs lehetőség a szoftveren keresztül SMS üzeneteket küldeni a készüléknek, csak önállóan, a saját telefonunkról.

Szoftver nélkül, saját SIM kártyával

Ha Ön előfizetett a forgalmazó szoftveres szolgáltatására, az önálló SMS kommunikációs módszert NE alkalmazza, mert

 • felesleges (a szoftverben minden, a nyomkövetéshez és beállításokhoz szükséges funkció rendelkezésre áll),
 • az SMS parancsok által okozott esetleges működési anomáliák utólagos elhárításáért a szoftverszolgáltató külön díjat számít fel,
 • ha saját SIM kártyát használ a készülékben, az SMS-ek miatt extra költségei keletkeznek,
 • ha a szolgáltató SIM kártyáját használja, a szolgáltató az SMS-ek költségét megtérítteti.

Ha Ön nem használja (nem fizette elő) a forgalmazó által biztosított szoftverszolgáltatást, akkor csak a készülék alapfunkcióit tudja használni – mobiltelefonjáról a készülék SIM kártyájának telefonszámára SMS-ben küldött üzeneteket segítségével.

 

Ezen kívül lehetőség van a készülék beállításainak lekérdezésére vagy módosítására számítógép (Windows 7, 8, 10) és a Teltonika konfigurációs szoftverének (Teltonika Configurator) segítségével. A fentiekkel kapcsolatban további információkat talál a gyártó alábbi weboldalán:

Beállítási lehetőségek a szoftveren keresztül

A készülék működtetéséhez a Flexcom Kft saját fejlesztésű nyomkövető szoftvert is biztosít. A működést befolyásoló, a készülék telefonos SMS üzenetek útján elérhető gyári alapfunkcióit lefedő, de egyben azt lényegesen meg is haladó beállítási lehetőségeket a szoftver Beállítások, Parancsok és Riasztások funkciói biztosítják.

A beállítások és a kiadható parancsok a készülék típusától függenek. A konkrét lehetőségeket a szoftver a konkrét készülékhez igazítva bocsátja rendelkezésre. Erről további információkat a szoftver használati útmutatójában talál.

A készüléket más szolgáltató szoftverével is használhatja - ekkor az ebben a fejezetben leírtak helyett annak a szoftvernek a protokollját kell figyelembe vennie!

A Flexcom Kft asztali vagy mobiltelefonos alkalmazásának használata esetén a nyomkövetéssel kapcsolatos beállítási műveletek az alábbi módokon érhetők el.

Asztali alkalmazás használata esetén:

Válassza ki a kívánt készüléket a térképen vagy a menüben.

A Beállítások vagy Parancsok feliratú gombra kattintva kiválaszthatja a kívánt általános beállítást vagy működést.
Parancsok és beállítások asztali alkalmazás esetén

Mobil alkalmazás használata esetén:

Az alkalmazás menüjében válassza a Térkép menüpontot. Térkép választása
Váltson át az Eszközök panelre. Eszközök opció
Keresse meg az eszközök listájában a készüléket és koppintson az azonosító mellett levő Beállítás ikonra. Szerkesztés
Válassza ki a kívánt beállítást vagy parancs küldése esetén a Parancsok menüpontot. Parancsok funkció

 
 
Ön beleegyezik abba, hogy a weboldal az optimális működéséhez szükséges adatokat tárolja az Ön jelenleg használt eszközén (sütik). Egyben kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat - ha mégsem, kérjük, hagyja el a weboldalt.