Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


devices:manufacturers:teltonika:area:car:fmb920:manual:guide:full

Használati útmutató

Szállítás és tárolás

A csomagolás úgy lett kialakítva, hogy megvédje a terméket a szállítás közben előforduló szokásos mértékű fizikai behatásoktól. Ügyeljen arra, hogy elkerülje az ezektől eltérő, ezeket meghaladó mértékű hatásokat.

A termék csomagolása nem víz, láng- és hőálló, és csak mérsékelten nyomásálló. Ezért a dobozt ne tartsa nedves környezetben, hőt kibocsájtó berendezések hatókörében és ne tegyen rá nehéz tárgyakat.

 

Üzembehelyezés

A csomag egy dobozból áll, mely a készüléket és tartozékait tartalmazza.

Kicsomagolás

Csomag

 1. Nyissa ki a tasakot.
 2. Vegye ki a készüléket.

A csomag tartalma
Nyomkövető készülék 1 darab nyomkövető készülék
Üzembehelyezési útmutató 1 pld üzembehelyezési útmutató

A SIM kártya előkészítése

A készülék működtetéséhez – hasonlóan, mint a mobiltelefonok esetében – SIM kártya szükséges. A készülék a mobilszolgáltató hálózatán a SIM kártya segítségével, SMS-ek útján vagy a mobiltelefonos, illetve számítógépes alkalmazásokkal kommunikál.

A kártyát megvásárolhatja önállóan mobilszolgáltatójától vagy szoftver előfizetés esetén igényelheti a termék forgalmazójától is. Ha a SIM kártyát a forgalmazótól kapta, akkor semmilyen beállítást nem kell végeznie: a kártya már be lett állítva, be is lett helyezve a készülékbe, az be van kapcsolva és üzemkész.

Ha a SIM kártyát a forgalmazótól kapta, ne próbálja azt más célú készülékbe (pl. telefonba) áthelyezni és használni! Az emiatt felmerülő költségeket vagy az ebből eredő hibák kijavítását a forgalmazó (szolgáltató) megtérítteti.

Beállítások saját SIM kártya esetén

Ha a SIM kártyát nem a nyomkövető készülék forgalmazójától szerezte be, azt a készülékbe történő behelyezése és használata előtt be kell állítani, amit az alábbiak szerint végezhet el.

A SIM kártya PIN kódjának és egyéb funkcióinak letiltása

 1. Helyezze be a SIM kártyát a telefonjába.
 2. A telefon beállítási funkciói között
  1. kapcsolja ki a PIN kód kérése opciót,
  2. kapcsolja ki az automatikus válasz opciót, és a
  3. hívásátirányítást.

A fentiek kikapcsolása után helyezze be a kártyát a nyomkövető készülékbe. A SIM kártya készülékbe helyezésének módjáról és lépéseiről a következő fejezetben részben olvashat.

 

Az adatforgalom beállítása

Saját SIM kártya esetén ahhoz, hogy a készülékkel kommunikálni lehessen, csatlakoztatni kell azt a GSM hálózathoz és be kell állítani az adatforgalmat. Ehhez – az alábbi táblázatban foglaltak szerint – telefonjáról SMS üzeneteket kell küldenie a nyomkövető készülékbe helyezett SIM kártya telefonszámára.

A parancsokban a nyomkövető készülék gyári beállítású hozzáférési jelszava: 123456

Beállítás SMS üzenet
APN-név megadása setparam 2001:<APN-név>
APN nevek a hazai szolgáltatóknál: Telenor: online vagy net
Telekom: internet
Vodafone:
- előfizetés esetén: internet.vodafone.net
- feltöltőkártya esetén: vitamax.internet.vodafone.net
Digi: internet
Ha mobilhálózati szolgáltatója nem adott Önnek APN felhasználónevet és jelszót, akkor az alábbi, ezekre vonatkozó SMS üzeneteket nem kell elküldenie a nyomkövető készüléknek!
APN felhasználónév setparam 2002:<APN-felhasználónév>
APN jelszó setparam 2003:<APN-jelszó>
Szerver beállítások setparam 2004:<szerver domain név> setparam 2005:<port szám> setparam 2006:<protokoll>, ahol protokoll 0:TCP, 1:UDP
Példa A fenti utasítások külön-külön vagy összevontan, egyetlen SMS-ben is elküldhetők a készüléknek: setparam 2001:internet;2002:pistike;2003:pistike1986;2004:szolgaltato.hu;2005:15423;2006:0;
További információk: https://teltonika-gps.com/product
Beállítást támogató alkalmazás: https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika_Configurator_versions
Jelszó: 5555

 

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése a készülékbe

A termékhez csak mikro méretű SIM kártya használható. A kártya behelyezése vagy kivétele kizárólag kikapcsolt készülék mellett végezhető (külső áramforrásról lekapcsolva, belső akkumulátor kivéve) – ellenkező esetben a kártya károsodhat. Ha nano típusú SIM kártyája van, használjon kártya adaptert!

A SIM kártyát az alábbiak szerint helyezze be a készülékbe:

Kártyacsere estén a készülék fedelének levétele után először vegye ki az akkumulátort! Áramforrásra kapcsoláskor (külső vagy belső akkumulátor) a készülék automatikusan bekapcsol.

SIM kártya és akkumulátor behelyezése

Lépések:

 1. Pattintsa le a készülék hátlapját.
 2. Helyezze be a kártyát.
 3. Helyezze be az akkumulátort.
 4. Pattintsa vissza a fedelet.

A készülék beszerelése

A csatlakozó kábel (szakszerű) meghosszabbításával a készülék a jármű belsejében bárhol elhelyezhető (környezeti hatásoktól védett helyen), általában a jármű utasterében (pl. műszerfal alatt) szokásos.

Kábel kiosztás, beszerelés

Beszerelés Jelmagyarázat

Alkalmazás telepítése, elérése

A készülék és arra épülő további szolgáltatások működtetéséhez a forgalmazó előfizetéses rendszerben mobiltelefonos és számítógépes alkalmazást biztosít. A számítógépes program böngészőn keresztül érhető el a https://gpspositions.net/map/ címen, a telefonos alkalmazást pedig az alábbi módszerek egyikével telepítheti telefonjára:

Android rendszerű telefon esetén

Google Play

 1. Nyissa meg telefonján a Google Play alkalmazást.
 2. A Google Play-ben keressen rá a „Flexcom” vagy „Flexcom nyomkövetés” kifejezésre.
 3. Telepítse a nyomkövető alkalmazást.vagy QR kód

 1. Olvassa be telefonjával az itt látható QR kódot.
 2. Nyissa meg az ebből kikódolt webcímet.
 3. Telepítse a Flexcom nyomkövetés alkalmazást.
iPhone típusú telefon esetén

Használja a telefonján levő böngészőt a szolgáltatás eléréséhez (https://gpspositions.net/map/).

iPhone

 
 

A termék használata

Kezelőfelület

A készülék csatlakozói és kezelő szervei a két végén, védőfedél alatt, illetve az egyik oldalon a mikrofon találhatók.

Kezelő felület

A LED kijelző állapotai

Állapotjelző LED

Jelzés Jelentése
1 másodpercenként villog Normál üzemmód
2 másodpercenként villog Alvó üzemmód
Rövid ideig gyorsan villog Adatforgalom
Nem világít A készülék nem működik vagy bekapcsolás alatt van

Navigációs LED

Jelzés Jelentése
Folyamatosan világít Nincs műholdas kapcsolat
1 másodpercenként villog Van műholdas kapcsolat
Nem világít Nincs műholdas kapcsolat, mert a készülék nem működik vagy alvó üzemmódban van
Folyamatosan gyorsan villog A készülék saját szoftvere frissítés alatt áll

A belső akkumulátor feltöltése

A készülék beépített, belső akkumulátorral is rendelkezik, amely a külső áramforrásról történő lekapcsolás esetén a rövid idejű használatot, átmenetet biztosítja. A belső akkumulátort normál üzem alatt a jármű áramforrása (akkumulátor) tölti fel, illetve (túltöltés melletti védelemmel ellátva) tartja feltöltve.

Be- és kikapcsolás

A készülék automatikusan bekapcsol, ha áramot kap a feltöltött belső akkumulátor behelyezésekor és/vagy a jármű áramkörére kötésekor. Működése a külső és belső áramforrás kapcsolatok megszűnésekor/kimerülésekor következik be. Bekapcsolás után a készülék automatikusan kapcsolatot keres a GSM/GPRS hálózattal és a műholdakkal. Ennek folyamatáról és eredményéről a LED kijelzők tájékoztatnak.

A készülék üzemszerű működtetése

A készülék az alábbi módokon működtethető:

 1. a forgalmazó által nyújtott szoftveres szolgáltatás és SIM kártya együttes segítségével,
 2. a forgalmazó által nyújtott szoftveres szolgáltatás mellett, de saját SIM kártya használatával, vagy
 3. a szolgáltató szoftveres szolgáltatása nélkül, saját SIM kártyával.

A szolgáltató csak a szoftveres szolgáltatás előfizetése mellett biztosít a nyomkövető készülékhez SIM kártyát. Szoftver előfizetés nélküli használat esetében a felhasználónak magának kell a megfelelő, adatforgalmi kerettel (is) rendelkező kártyáról gondoskodnia.

Forgalmazó szoftverével és SIM kártyájával

Ebben az esetben a készüléket üzemkész állapotban veheti át, annak használatához semmilyen további beállításra nincsen szükség.

A készülék működési paramétereinek be- vagy átállításához, információk lekérdezéséhez, illetve fejlettebb szolgáltatások (pl. térképes útvonal megjelenítés, várakozási és menetpontok, diagramok, menetlevél stb.) igénybevételéhez külön szoftver áll rendelkezésre. Ezt a forgalmazó előfizetéses rendszer keretében, asztali számítógépen és tableten böngészőben, Androidos mobiltelefonon letölthető alkalmazás formájában biztosítja.

A szoftver használatához eszközén (mobiltelefon, számítógép) aktív internet kapcsolat szükséges.

A szoftver a nyomkövető készülék által a szolgáltató központjába beküldött adatokat tárolja és dolgozza fel, ezekből állítva elő a grafikus és szöveges információkat. A szoftver használata kiváltja a készülékkel való (esetenként igen költséges) SMS és hanghívásos kommunikációt és a készülék alapfunkcióin jóval túlmutató nyomkövetési és biztonsági szolgáltatásokat nyújt.

Az alkalmazás böngészőben vagy telefonon történt indítása után:

 1. A bejelentkező ablakon adja meg a forgalmazótól email-ben kapott vagy annak weboldalán regisztrált felhasználónevét és jelszavát.
 2. A megjelenő felületen válassza a Súgó menüpontot és tanulmányozza át a szoftver használatára vonatkozó információkat.
 3. A szoftver kezelésére vonatkozó információk annak súgójában állnak rendelkezésre.

Forgalmazó szoftverével, de saját SIM kártyával

A SIM kártyának az üzembehelyezési fejezetben foglaltak szerinti beállítása és behelyezése után a kártyát regisztrálnia kell. Ehhez forduljon a szoftverszolgáltatóhoz (a készülék forgalmazójához). A továbbiakban a készülék működtetésének módja megegyezik az előző fejezetben leírtakkal, kivéve az alábbiakat:

 • Saját SIM kártya használata esetén nincs lehetőség a szoftveren keresztül SMS üzeneteket küldeni a készüléknek, csak önállóan, a saját telefonunkról.

Szoftver nélkül, saját SIM kártyával

Ha Ön előfizetett a forgalmazó szoftveres szolgáltatására, az önálló SMS kommunikációs módszert NE alkalmazza, mert

 • felesleges (a szoftverben minden, a nyomkövetéshez és beállításokhoz szükséges funkció rendelkezésre áll),
 • az SMS parancsok által okozott esetleges működési anomáliák utólagos elhárításáért a szoftverszolgáltató külön díjat számít fel,
 • ha saját SIM kártyát használ a készülékben, az SMS-ek miatt extra költségei keletkeznek,
 • ha a szolgáltató SIM kártyáját használja, a szolgáltató az SMS-ek költségét megtérítteti.

Ha Ön nem használja (nem fizette elő) a forgalmazó által biztosított szoftverszolgáltatást, akkor csak a készülék alapfunkcióit tudja használni – mobiltelefonjáról a készülék SIM kártyájának telefonszámára SMS-ben küldött üzeneteket segítségével.

 

Ezen kívül lehetőség van a készülék beállításainak lekérdezésére vagy módosítására számítógép (Windows 7, 8, 10) és a Teltonika konfigurációs szoftverének (Teltonika Configurator) segítségével. A fentiekkel kapcsolatban további információkat talál a gyártó alábbi weboldalán:

Beállítási lehetőségek a szoftveren keresztül

A készülék működtetéséhez a Flexcom Kft saját fejlesztésű nyomkövető szoftvert is biztosít. A működést befolyásoló, a készülék telefonos SMS üzenetek útján elérhető gyári alapfunkcióit lefedő, de egyben azt lényegesen meg is haladó beállítási lehetőségeket a szoftver Beállítások, Parancsok és Riasztások funkciói biztosítják.

A beállítások és a kiadható parancsok a készülék típusától függenek. A konkrét lehetőségeket a szoftver a konkrét készülékhez igazítva bocsátja rendelkezésre. Erről további információkat a szoftver használati útmutatójában talál.

A készüléket más szolgáltató szoftverével is használhatja - ekkor az ebben a fejezetben leírtak helyett annak a szoftvernek a protokollját kell figyelembe vennie!

A Flexcom Kft asztali vagy mobiltelefonos alkalmazásának használata esetén a nyomkövetéssel kapcsolatos beállítási műveletek az alábbi módokon érhetők el.

Asztali alkalmazás használata esetén:

Válassza ki a kívánt készüléket a térképen vagy a menüben.

A Beállítások vagy Parancsok feliratú gombra kattintva kiválaszthatja a kívánt általános beállítást vagy működést.
Parancsok és beállítások asztali alkalmazás esetén

Mobil alkalmazás használata esetén:

Az alkalmazás menüjében válassza a Térkép menüpontot. Térkép választása
Váltson át az Eszközök panelre. Eszközök opció
Keresse meg az eszközök listájában a készüléket és koppintson az azonosító mellett levő Beállítás ikonra. Szerkesztés
Válassza ki a kívánt beállítást vagy parancs küldése esetén a Parancsok menüpontot. Parancsok funkció

 

Gyári alapbeállítások

Funkció Esemény
Mozgásérzékelés

A készülék On Moving eseményt regisztrál és küld be a szerver központba, ha a felsorolt események valamelyike bekövetkezik.

 • ha a jármű legalább 300 mp-en át halad, vagy
 • ha a jármű legalább 100 m.t megtett, vagy
 • ha a jármű legalább 10 fokos fordulatot tett, vagy
 • ha az utolsó és az aktuális pozícióknál mért sebesség különbsége meghaladja a 10 km/h értéket.

Leállás érzékelés

A készülék On Stop eseményt regisztrál és küld be a szerver központba, ha a felsorolt események valamelyike bekövetkezik.

 • ha a jármű legalább 1 órán át mozdulatlan és a gyújtás is le van véve.

A fenti jelzéseket a készülék 120 másodpercenként folyamatosan küldi a szervernek, amíg a jármű állapotában változás nem áll be.

 
Ön beleegyezik abba, hogy a weboldal az optimális működéséhez szükséges adatokat tárolja az Ön jelenleg használt eszközén (sütik). Egyben kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat - ha mégsem, kérjük, hagyja el a weboldalt.