Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


devices:manufacturers:yixing:area:personal:ya23:manual:guide:full

Használati útmutató

Szállítás és tárolás

A csomagolás úgy lett kialakítva, hogy megvédje a terméket a szállítás közben előforduló szokásos mértékű fizikai behatásoktól. Ügyeljen arra, hogy elkerülje az ezektől eltérő, ezeket meghaladó mértékű hatásokat.

A termék csomagolása nem víz, láng- és hőálló, és csak mérsékelten nyomásálló. Ezért a dobozt ne tartsa nedves környezetben, hőt kibocsájtó berendezések hatókörében és ne tegyen rá nehéz tárgyakat.

 

Üzembehelyezés

A csomag egy dobozból áll, mely a készüléket és tartozékait tartalmazza.

Kicsomagolás

Csomag

 1. Nyissa ki a dobozt.
 2. Vegye ki a terméket.
 3. Vegye ki a készülék védelmét szolgáló rögzítő betétet.
 4. Vegye ki az alatta található tartozékokat.

A csomag tartalma
1 darab nyomkövető okosóra SIM kártya fedél, csavarhúzó, csavarok SIM kártya eltávolító csipesz 1 darab USB töltőkábel 1 pld üzembehelyezési útmutató
YIXING YA23 nyomkövető okosóra SIM kártya fedél, csavarhúzó, csavarok SIM kártya eltávolító csipesz USB töltőkábel Üzembehelyezési útmutató

A SIM kártya előkészítése

A készülék működtetéséhez – hasonlóan, mint a mobiltelefonok esetében – SIM kártya szükséges. A készülék a mobilszolgáltató hálózatán a SIM kártya segítségével, SMS-ek útján vagy a mobiltelefonos, illetve számítógépes alkalmazásokkal kommunikál.

A kártyát megvásárolhatja önállóan mobilszolgáltatójától vagy szoftver előfizetés esetén igényelheti a termék forgalmazójától is. Ha a SIM kártyát a forgalmazótól kapta, akkor semmilyen beállítást nem kell végeznie: a kártya már be lett állítva, be is lett helyezve a készülékbe, az be van kapcsolva és üzemkész.

Ha a SIM kártyát a forgalmazótól kapta, ne próbálja azt más célú készülékbe (pl. telefonba) áthelyezni és használni! Az emiatt felmerülő költségeket vagy az ebből eredő hibák kijavítását a forgalmazó (szolgáltató) megtérítteti.

Beállítások saját SIM kártya esetén

Ha a SIM kártyát nem a nyomkövető készülék forgalmazójától szerezte be, azt a készülékbe történő behelyezése és használata előtt be kell állítani, amit az alábbiak szerint végezhet el.

A SIM kártya PIN kódjának és egyéb funkcióinak letiltása

 1. Helyezze be a SIM kártyát a telefonjába.
 2. A telefon beállítási funkciói között
  1. kapcsolja ki a PIN kód kérése opciót,
  2. kapcsolja ki az automatikus válasz opciót, és a
  3. hívásátirányítást.

A fentiek kikapcsolása után helyezze be a kártyát a nyomkövető készülékbe. A SIM kártya készülékbe helyezésének módjáról és lépéseiről a következő fejezetben részben olvashat.

 

Az adatforgalom beállítása

Ha nem csak SMS-ek útján kívánja működtetni a készüléket, hanem pl. igénybe veszi a forgalmazó által nyújtott szoftveres nyomkövető szolgáltatást, akkor aktiválni kell a GPRS (internetes) adatforgalmat és meg kell adni a megfelelő hálózati beállításokat. Ehhez – az alábbi táblázatban foglaltak szerint – telefonjáról SMS üzeneteket kell küldenie a nyomkövető készülékbe helyezett SIM kártya telefonszámára.

A parancsokban a nyomkövető készülék gyári beállítású hozzáférési jelszava: 123456

Beállítás SMS üzenet A készülék válasza
GPRS adatforgalom bekapcsolása gprs123456 GPRS ok
APN-név megadása pw,123456,apn,apn-név,apn-felhasználónév,apn-jelszó,MCC/MNC kód# apn ok
APN nevek a hazai szolgáltatóknál:

Probléma esetén a pontos beállításokat mobilszolgáltatójával egyeztesse!

Telenor: online vagy net
Példa: pw,123456,apn,online,,,21601# VAGY pw,123456,apn,net,,,21601#

Telekom: internet
Példa: pw,123456,apn,internet.telekom,,,21630#

Vodafone:
- előfizetés esetén: internet.vodafone.net
- feltöltőkártya esetén: vitamax.internet.vodafone.net
Példa:
- pw,123456,apn,internet.vodafone.net,,,21670#
- pw,123456,apn,vitamax.internet.vodafone.net,,,21670#

Digi: internet
Példa: pw,123456,apn,internet,,,21603#

Ha mobilhálózati szolgáltatója nem adott Önnek APN felhasználónevet és jelszót, akkor az alábbi, ezekre vonatkozó SMS üzeneteket nem kell elküldenie a nyomkövető készüléknek!
APN felhasználónév apnuser123456(szóköz)APN-felhasználónév apnuser ok
APN jelszó apnpasswd123456(szóköz)APN-jelszó apnpasswd ok

 

A SIM kártya behelyezése

A termékhez csak mikro méretű SIM kártya használható. Ha nano SIM-mel rendelkezik, használjon kártya-adaptert!

A SIM kártyát az alábbiak szerint helyezze be a készülékbe:

A SIM kártya behelyezése

Lépések:

 1. Csavarozza le a védő fedelet.
 2. Helyezze be a kártyát helyes állásban az óra bal oldalán levő nyílásba.
 3. Csavarozza vissza a védő fedelet.

Az akkumulátor feltöltése

Az óra beépített akkumulátorral működik, melyet a használat intenzitásától függően, különböző időközönként fel kell tölteni. A mágneses töltőkábel csatlakozó a készülék hátoldalán található. A kábel helyes csatlakozását a mágnes vonzása / taszítása segíti.

Az akkumulátor feltöltése

A töltést az óra előlapján látható akkumulátor töltöttség jelző folyamatosan jelzi. A töltöttségi szintet a töltőkábel lecsatlakoztatásával ellenőrizheti.

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a töltőkábelt. A készülék rendelkezik túltöltés elleni védelemmel, de a hosszabb távú, folyamatos töltőn tartás megrövidíti az akkumulátor élettartamát. Az órához 5V feszültség mellett maximum 1 A áramerősséget szolgáltató töltőberendezést szabad használni! Az ennél nagyobb teljesítményű töltők az akkumulátor károsodását okozhatják.

Alkalmazás telepítése, elérése

A készülék és arra épülő további szolgáltatások működtetéséhez a forgalmazó előfizetéses rendszerben mobiltelefonos és számítógépes alkalmazást biztosít. A számítógépes program böngészőn keresztül érhető el a https://gpspositions.net/map/ címen, a telefonos alkalmazást pedig az alábbi módszerek egyikével telepítheti telefonjára:

Android rendszerű telefon esetén

Google Play

 1. Nyissa meg telefonján a Google Play alkalmazást.
 2. A Google Play-ben keressen rá a „Flexcom” vagy „Flexcom nyomkövetés” kifejezésre.
 3. Telepítse a nyomkövető alkalmazást.vagy QR kód

 1. Olvassa be telefonjával az itt látható QR kódot.
 2. Nyissa meg az ebből kikódolt webcímet.
 3. Telepítse a Flexcom nyomkövetés alkalmazást.
iPhone típusú telefon esetén

Használja a telefonján levő böngészőt a szolgáltatás eléréséhez (https://gpspositions.net/map/).

iPhone

 

Alkalmazás letöltési helye az órán

Az alkalmazás weboldalának címe QR kódból leolvasható az óráról is. A kód leolvasása után a weboldal megnyitható a telefonon és az alkalmazás telepíthető.

Lépések

 1. Lapozzon az óra APP&ID funkciójához és koppintson a kijelzőn.
 2. Az óra kijelzőjén megjelenik a QR kód.
 3. Olvassa be a kódot telefonja kódolvasó szolgáltatásával. A különböző típusú telefonokban a QR kódolvasó funkció más-más helyeken és neveken– de általában az Alkalmazások, Eszközök, stb. megnevezésű ikonra kattintva található meg.
 4. Válassza az oldal megnyitását a telefonon.

QR kód az órán

 

A termék használata

Kezelőfelület

A kijelző

Az óra kijelzője három részre tagolódik:

 1. Felső rész: Hálózati kapcsolatok, adatforgalom és akkumulátor töltöttség kijelzése.
 2. Középső rész: A különböző szolgáltatások működési területe.
 3. Alsó rész: Vissza gomb.

Kezelő felület

Az egyes ikonok jelentése

 • GSM kapcsolat: A SIM kártya működtetéséhez szükséges mobilszolgáltatói kapcsolat erőssége.
 • Hangszóró: Ha az ikon látható, a készülék hangszórója működik.
 • Adatforgalom: A GSM kapcsolaton zajló aktuális forgalom jelzése.
 • Wifi: A Wifi kapcsolat erőssége. Ha a készülék nem csatlakozik Wifi hálózathoz, de műholdas kapcsolata van, akkor a kijelzőn a Wifi helyett a GPS ikon látható.
 • Akku töltöttség: Az akkumulátor töltöttségi szintje.

Kezelőszervek

A középső képernyő részen lehet az időt megtekinteni, a különböző funkciók között váltani és azokat működtetni. A készülék érintő kijelzővel rendelkezik: az egyes szolgáltatások között, illetve azokon belül a felületen ujjunkkal végzett lapozó vagy koppintó mozdulatokkal navigálhatunk. Egy adott funkción belül az előző szintre a Vissza gomb segítségével léphetünk vissza. A készülék jobb oldalán a kapcsoló gomb található, amely az óra ki- vagy bekapcsolására, illetve a készenléti állapotból történő újra aktiválásra szolgál.

Kezelőszervek

Ügyeljen arra, hogy az óra használata vagy tárolása során a kapcsoló gombot véletlen nyomás ne érje, mert ez nem szándékolt be- vagy kikapcsolást, illetve rendellenes működést eredményezhet!

Be- és kikapcsolás

Az óra a jobb oldalán levő gomb segítségével kapcsolható be vagy ki.

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás

Digitális óra

Lépések:

 1. A kapcsoló gombot tartsa addig benyomva, amíg a Flexcom logó meg nem jelenik a kijelzőn (3-5 mp).
 2. Amikor a logó megjelent, engedje fel a gombot.
 3. A kijelzőn megjelenik az aktuális idő és dátum. Ez jelzi, hogy az óra bekapcsolt.

Ha a bekapcsolás után az indító képernyő egy pillanatra megjelenik, majd azonnal el is tűnik és az óra kikapcsol, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen le van merülve. Csatlakoztassa a töltőt és várja meg, amíg a töltöttségi szint eléri az üzemeltetéshez szükséges minimális mértéket (egy zöld vonás a kijelzőn).

Kikapcsolás

 • Ha a készülékben van SIM kártya, nyomja meg a kikapcsoló gombot 10-szer egymás után.
 • Ha a készülékben nincs SIM kártya, a kikapcsoló gombot tartsa nyomva 3-5 másodpercig.
 • A készülék a kikapcsolás előtt megjeleníti a Flexcom logót.

Készenléti mód

Ha az óra be van kapcsolva, de műveleteket nem végzünk vele, a kijelző – energiatakarékossági okokból – elsötétül (készenléti mód).

Analóg óra A kijelző újra aktiválása

 1. Egyszer nyomja meg a kapcsoló gombot. Ekkor megjelenik a kijelzőn az analóg óralap, amely az aktuális időt mutatja.
 2. Koppintson az óralapra.
 3. Az óra aktív üzemmódba lép, a képernyőn megjelenik az utoljára használt funkció felülete.


A készülék üzemszerű működtetése

A készülék az alábbi módokon működtethető:

 1. a forgalmazó által nyújtott szoftveres szolgáltatás és SIM kártya együttes segítségével,
 2. a forgalmazó által nyújtott szoftveres szolgáltatás mellett, de saját SIM kártya használatával, vagy
 3. a szolgáltató szoftveres szolgáltatása nélkül, saját SIM kártyával.

A szolgáltató csak a szoftveres szolgáltatás előfizetése mellett biztosít a nyomkövető készülékhez SIM kártyát. Szoftver előfizetés nélküli használat esetében a felhasználónak magának kell a megfelelő, adatforgalmi kerettel (is) rendelkező kártyáról gondoskodnia.

Forgalmazó szoftverével és SIM kártyájával

Ebben az esetben a készüléket üzemkész állapotban veheti át, annak használatához semmilyen további beállításra nincsen szükség.

A készülék működési paramétereinek be- vagy átállításához, információk lekérdezéséhez, illetve fejlettebb szolgáltatások (pl. térképes útvonal megjelenítés, várakozási és menetpontok, diagramok, menetlevél stb.) igénybevételéhez külön szoftver áll rendelkezésre. Ezt a forgalmazó előfizetéses rendszer keretében, asztali számítógépen és tableten böngészőben, Androidos mobiltelefonon letölthető alkalmazás formájában biztosítja.

A szoftver használatához eszközén (mobiltelefon, számítógép) aktív internet kapcsolat szükséges.

A szoftver a nyomkövető készülék által a szolgáltató központjába beküldött adatokat tárolja és dolgozza fel, ezekből állítva elő a grafikus és szöveges információkat. A szoftver használata kiváltja a készülékkel való (esetenként igen költséges) SMS és hanghívásos kommunikációt és a készülék alapfunkcióin jóval túlmutató nyomkövetési és biztonsági szolgáltatásokat nyújt.

Az alkalmazás böngészőben vagy telefonon történt indítása után:

 1. A bejelentkező ablakon adja meg a forgalmazótól email-ben kapott vagy annak weboldalán regisztrált felhasználónevét és jelszavát.
 2. A megjelenő felületen válassza a Súgó menüpontot és tanulmányozza át a szoftver használatára vonatkozó információkat.
 3. A szoftver kezelésére vonatkozó információk annak súgójában állnak rendelkezésre.

Forgalmazó szoftverével, de saját SIM kártyával

A SIM kártyának az üzembehelyezési fejezetben foglaltak szerinti beállítása és behelyezése után a kártyát regisztrálnia kell. Ehhez forduljon a szoftverszolgáltatóhoz (a készülék forgalmazójához). A továbbiakban a készülék működtetésének módja megegyezik az előző fejezetben leírtakkal, kivéve az alábbiakat:

 • Saját SIM kártya használata esetén nincs lehetőség a szoftveren keresztül SMS üzeneteket küldeni a készüléknek, csak önállóan, a saját telefonunkról.

Szoftver nélkül, saját SIM kártyával

Ha Ön előfizetett a forgalmazó szoftveres szolgáltatására, az önálló SMS kommunikációs módszert NE alkalmazza, mert

 • felesleges (a szoftverben minden, a nyomkövetéshez és beállításokhoz szükséges funkció rendelkezésre áll),
 • az SMS parancsok által okozott esetleges működési anomáliák utólagos elhárításáért a szoftverszolgáltató külön díjat számít fel,
 • ha saját SIM kártyát használ a készülékben, az SMS-ek miatt extra költségei keletkeznek,
 • ha a szolgáltató SIM kártyáját használja, a szolgáltató az SMS-ek költségét megtérítteti.

Ha Ön nem használja (nem fizette elő) a forgalmazó által biztosított szoftverszolgáltatást, akkor csak a készülék alapfunkcióit tudja használni – mobiltelefonjáról a készülék SIM kártyájának telefonszámára SMS-ben küldött üzeneteket segítségével.

 

Beállítási lehetőségek a szoftveren keresztül

A készülék működtetéséhez a Flexcom Kft saját fejlesztésű nyomkövető szoftvert is biztosít. A működést befolyásoló, a készülék telefonos SMS üzenetek útján elérhető gyári alapfunkcióit lefedő, de egyben azt lényegesen meg is haladó beállítási lehetőségeket a szoftver Beállítások, Parancsok és Riasztások funkciói biztosítják.

A beállítások és a kiadható parancsok a készülék típusától függenek. A konkrét lehetőségeket a szoftver a konkrét készülékhez igazítva bocsátja rendelkezésre. Erről további információkat a szoftver használati útmutatójában talál.

A készüléket más szolgáltató szoftverével is használhatja - ekkor az ebben a fejezetben leírtak helyett annak a szoftvernek a protokollját kell figyelembe vennie!

A Flexcom Kft asztali vagy mobiltelefonos alkalmazásának használata esetén a nyomkövetéssel kapcsolatos beállítási műveletek az alábbi módokon érhetők el.

Asztali alkalmazás használata esetén:

Válassza ki a kívánt készüléket a térképen vagy a menüben.

A Beállítások vagy Parancsok feliratú gombra kattintva kiválaszthatja a kívánt általános beállítást vagy működést.
Parancsok és beállítások asztali alkalmazás esetén

Mobil alkalmazás használata esetén:

Az alkalmazás menüjében válassza a Térkép menüpontot. Térkép választása
Váltson át az Eszközök panelre. Eszközök opció
Keresse meg az eszközök listájában a készüléket és koppintson az azonosító mellett levő Beállítás ikonra. Szerkesztés
Válassza ki a kívánt beállítást vagy parancs küldése esetén a Parancsok menüpontot. Parancsok funkció

 

Az óra működtetése SMS üzenetekkel

Ha nem használjuk a szolgáltató által nyújtott szoftveres szolgáltatást, az órát mobiltelefonról küldött SMS üzenetek segítségével is - korlátozott funkcionalitással - működtethetjük: a megszokott módon SMS-t kell küldeni a készülék SIM kártyájának telefonszámára.

A készülék nyomkövető szoftver használata nélkül is vezérelhető, mobiltelefonról küldött SMS üzenetek segítségével.
Az alábbi parancsokban a nyomkövető készülék gyári beállítású hozzáférési jelszava: 123456

 

Funkció SMS üzenet
Pozíció lekérdezése

Üzenet: pw,123456,url#

Válasz SMS-ben az óra elküldi az aktuális pozícióját (koordináták) mutató Google térkép linkjét, például: http://maps.google.com/hk/maps?q=N22.576543,E54.563253

A linkre koppintva a telefon böngészője megjeleníti a megfelelő Google-térkép részletet.

SOS telefonszám beállítása

Üzenet: pw,123456,SOS1,xxxxxxxxxxxx
ahol xxxxxxxx: az SOS gomb megnyomására hívandó telefonszám.
Példa: pw,123456,SOS1,0036206766884

Nyelv és időszámítás beállítása

Üzenet: pw,123456,lz,nyelvkód,x# 
ahol 
 - nyelvkód: 34 (magyar)
 - x : 2, nyári időszámítás
 - x : 1, téli időszámítás

Példa: pw,123456,lz,34,1# (magyar nyelv használata, nyári időszámítás)

Idő beállítása Az óra a mutatott dátumot és időt a GPS műholdas kapcsolat segítségével állítja be. Ez teljesen automatikus, és ha az értékek megfelelőek, nem kell a beállításukkal foglalkoznunk. Ha ez mégis szükséges, az alábbiak szerint kell eljárni:

Üzenet: pw,123456,time,óó.pp.mm,date,éééé.hh.nn#
ahol 
 - az óó.pp.mm a beállítandó idő, pl. 13.41.00, és
 - az éééé.hh.nn a beállítandó dátum, pl. 2018.10.19.

Idő kiírásának formátuma

Üzenet: pw,123456,timeformat,0# (12 órás)
Üzenet: pw,123456,timeformat,1# (24 órás)

Üzemmód beállítása

Üzenet: pw,123456,profile,1# (hangos üzemmód)
Üzenet: pw,123456,profile,4# (néma üzemmód)

Adatfeltöltés gyakorisága

Üzenet: pw,123456,upload,mp#
ahol
 - mp a gyakoriság másodpercben

Példa: pw,123456,upload,30# (feltöltés félpercenként)

Adatfeltöltés gyakoriságának beállítása esetén ügyeljünk arra, hogy az óra csak akkor frissíti a GPS koordinátákat minden helyzetben, ha a gyakoriság 10 vagy 30 mp-re van beállítva – más esetben (pl. 60 mp-es beállításnál) csak akkor, ha mozgásban van, vagy kikényszerítjük ezt az alábbi SMS üzenettel: pw,123456,CR, ahol a CR paraméter kötelezően nagybetűs!

Ne zavarjanak időszak beállítása és kikapcsolása

Üzenet: pw,123456,SILENCETIME,óó:pp-óó:pp,,,#
ahol
 - óó:pp: időszak kezdete – időszak vége.

Példa: pw,123456,SILENCETIME,08:00-15:30,,,#
Kikapcsolása: pw,123456,SILENCETIME,,,,#

Riasztás (ébresztő) beállítása és kikapcsolása

Üzenet: pw,123456,REMIND,óó:pp-x-y#
ahol
 - óó:pp: riasztási időpont.
 - x: profil.
 - y: jelzés ismétlés.

Példa: pw,123456,REMIND,14:45-1-1# (riasztés 14:45-kor, 1. profil szerint, 1-szer jelezzen).
Kikapcsolása: pw,123456,REMIND,14:45-0-1#

Készülék újraindítása

Üzenet: pw,123456,REBOOT#

Készülék kikapcsolása

Üzenet: pw,123456,POWEROFF

Az óráról hívható telefonszámok

Üzenet: pw,123456,WHITELIST1,xxxx,yyyy,zzzz,...#
ahol
 - xxxx, yyyy, zzzz, …: telefonszámok (legfeljebb 10 darab).

Példa: pw,123456,WHITELIST1,00361234567,00362012345#

Lépésszámlálás be- és kikapcsolása A számláló működtetéséhez a telefonos alkalmazás szükséges!

Üzenet: pw,123456,PEDO,1# (bekapcsolás)
Üzenet: pw,123456,PEDO,0# (kikapcsolás)

 
 

SOS hívás

Ha kb. 3 másodpercig nyomva tartja a be-kikapcsoló gombot a készüléken, az – amíg sikeres nem lesz vagy már kétszer nem sikerült egyikkel sem kapcsolatot létesíteni - sorban hívja a beállított SOS telefonszámokat.

Csevegés

Az alkalmazásban jelenleg nem támogatott funkció.

Telefonálás

Az óra Telefon (tárcsázó) funkciójának segítségével a korábban engedélyezett számok közül írhatunk be és hívhatunk fel egyet.

Mivel nincs szöveg beviteli lehetőség, az óra SMS-ek küldésére és fogadására nem alkalmas!

A tárcsázás lépései

 1. Lapozzon az órán a Csevegés funkcióhoz és koppintson a kijelzőn.
 2. A tárcsázó gombjait használva írja be a kívánt számot. A beírt szám a gombok felett látható, ellenőrizhető.
 3. Koppintson a bal alsó sarokban levő zöld telefon ikonra. Az óra indítja a hívást. Ha a beírt szám nem felel meg a telefonszám formátumoknak, az óra nem kezdeményezi a hívást. Ha a hívás végrehajtásával kapcsolatban probléma merül fel, erről hang- és szöveges üzenetben is kapunk tájékoztatást.
 4. A hívás ideje alatt a kijelzőn a hívott fél neve és a hívás megszakító gomb látható.

A telefonálás lépései

Névjegyek

A Névjegyekben állandó partnerek neveit és telefonszámait tárolhatjuk, akiket kiválasztásuk után azonnal hívhatunk is. A funkció telefonkönyvként használható.

A funkció használatához a telefonon telepítve kell lennie a forgalmazó által előfizetéses rendszerben működtetett alkalmazásnak!

A névjegytár feltöltése

A névjegytár a telefonos alkalmazásban tölthető fel a partnerek adataival, melyek ezután megjeleníthetők az óra kijelzőjén. A névjegytár 5 partner adatait képes tárolni.

A feltöltési funkció jelenleg az alkalmazásban nem támogatott, a névjegytárat a forgalmazó tölti fel a felhasználó info@nyomkovetes.net email címre küldött kérésére.

Névjegy kiválasztása az órán és hívás kezdeményezése

Lépések

 1. Lapozzon az órán a Csevegés funkcióhoz és koppintson a kijelzőn.
 2. Válassza ki a kívánt partnert a Következő ikonra koppintásokkal.
 3. Indítsa el a hívást.
 4. A hívás a piros telefon gombbal megszakítható, befejezhető.

Hívás névjegytárból

Ismerősök

Az alkalmazásban jelenleg nem támogatott funkció.

Lépésszámlálás

Ha az órának küldött SMS üzenetben bekapcsoljuk a számlálást, a lépések száma az órán megtekinthető.

Az alkalmazásban jelenleg nem támogatott funkció.

 
Ön beleegyezik abba, hogy a weboldal az optimális működéséhez szükséges adatokat tárolja az Ön jelenleg használt eszközén (sütik). Egyben kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat - ha mégsem, kérjük, hagyja el a weboldalt.